• #
  • #
  • #
  • #

BÁNH XE ĐẨY

BÁNH XE ĐẨY
Lượt xem sản phẩm: 1128

Bánh xe đẩy là phụ kiện rất quan trọng trong các ứng dụng của nhôm định hình, giúp di chuyển dễ dàng cho các ứng dụng như kệ để hàng và là bộ phận chính của xe đẩy.

 

Chi tiết sản phẩm

Bánh xe đẩy là phụ kiện rất quan trọng trong các ứng dụng của nhôm định hình, giúp di chuyển dễ dàng cho các ứng dụng như kệ để hàng và là bộ phận chính của xe đẩy.

Liên hệ